Nieuwsbrief over de activiteiten van de Vriendendienst Hoogvliet * Nummer 2 * 20 juni 2011
De maatjes
Op de website staat een aantal interviewtjes met maatjes van de Vriendendienst. Zo kunnen we daar kennis maken met Sjaak (62) die wekelijks een aantal maatjes bezoekt. Met Cees (48) die na een zware hartoperatie niet achter de bloemetjes wilde gaan zitten. En met Roel (54) die altijd heel blij is met zijn maatjes en graag aan uitstapjes meedoet.
Op de foto Raquel (18), eerstejaars studente Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Zij liep 126 uur stage bij de Vriendendienst als maatje. Naast haar studie schrijft ze graag en onlangs verscheen er van haar een dichtbundel.
Meer interviews zullen volgen.

De medewerkers
Marit de Bruijn werkt al bijna vijf jaar vol enthousiasme bij de Vriendendienst Hoogvliet. Voor veel deelnemers is zij de Vriendendienst.
Op kantoor wordt ze sinds afgelopen najaar bijgestaan door Marianne. En sinds februari werkt ook Rob, die eerder de website bouwde, op kantoor. Marianne en Rob werken mee als vrijwilliger. 'Bureaumaatje' noemen we dat wel bij de Vriendendienst.
Rob werkt de komende tijd op donderdag vanaf elf uur.

Juli en augustus
Marit neemt dit jaar van 11 juli t/m 31 augustus vrij.
Marianne en Rob werken dan gewoon door. Ook komt Archana, die vorig jaar een half jaar stage liep bij de Vriendendienst, in augustus het team versterken.

Uitstapje naar Avifauna en Vrijwilligersfeest
Op 28 mei gingen zo'n 50 deelnemers van de Vriendendienst Hoogvliet en die van Rotterdam mee met het uitstapje naar Avifauna.
Zij waren over het algemeen goed te spreken over het uitje, ook al had het weer wat beter gekund.
De reis ging per bus. In Avifauna was er eerst een lunch. Daarna volgde een vogelshow en tenslotte mocht iedereen zelf kennis maken met het vogelpark. Oude bekenden ontmoetten elkaar en nieuwe contacten werden gemaakt.
Een Waalse filmploeg maakte opnamen. Die zullen worden gebruikt in een film over vrijwilligerswerk die wordt gemaakt in het kader van het Europees jaar van de vrijwilligerswerk (EJV 2011).
Op de website staat een interview met Yvonne, die samen met Marjorie het uitstapje organiseerde.

Vrijwilligersfeest
Op 13 mei organiseerde de deelgemeente Hoogvliet in Villa de Heerlijkheid een vrijwilligersfeest. Het thema was 'Ja zuster, nee zuster'. Volgens de deelnemers van de Vriendendienst Hoogvliet die er bij waren, was het een leuke en geslaagde avond.

Tuindag in het Hof van Heden
Op zaterdag 25 juni organiseert de Vriendendienst Hoogvliet samen met Stichting Pameijer en de Hof van Heden een gezellige tuindag. De tuindag wordt gehouden in de tuin van het Hof van Heden. Dat is een woonproject waarin de bewoners er voor hebben gekozen om op een speciale manier samen te wonen.
Deelnemers van de Vriendendienst kunnen samen met de bewoners en mensen die vanuit Pameijer komen, in de tuin werken en elkaar zo leren kennen. Pameijer biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.
Een tuinman zal zorgen voor de nodige ondersteuning. Het duurt van 10.00-14.00 uur, er is een lunch met koffie en soep en het kost niets.

Vrijwilliger bij zorgcentrum
De Vraagwijzer heeft de Vriendendienst Hoogvliet gevraagd om vrijwilligers voor een baliefunctie bij zorgcentrum Westersteijn. De Vraagwijzer, die gevestigd is in de Stadswinkel, wil namelijk meer locaties in de wijk en Westersteijn is een van die locaties. Een baliemedewerker heeft als taak door te geven met wat voor vragen bewoners langskomen en daar waar nodig door te verwijzen naar het vraagwijzerloket bij de deelgemeente. Het is een proefproject en twee maatjes van de Vriendendienst zullen er aan deelnemen.

Ondersteuning voor vrijwilligers in Oude Land
Twee bewoners willen in de wijk Oudeland een burenhulpproject opzetten. Men denkt dan onder andere aan een boodschappendienst. De Vriendendienst Hoogvliet zal hun iniatief ondersteunen door het delen van ervaring en het geven van advies.