EERSTE Nieuwsbrief Vriendendiensten

Rotterdam, Hoogvliet & WEST

november 2013
Als eerst zullen wij ons even voorstellen, Oscar als vrijwilliger en Esther als stagiaire hebben de leuke taak op ons genomen om de komende maanden aan de nieuwsbrief te werken.

Nieuws uit Hoogvliet!!!!!

Nieuwe medewerkers Vriendendienst Hoogvliet

Marit de Bruijn heeft per mei de Vriendendienst Hoogvliet verlaten en is nu gestart met een project in Rotterdam West van Stichting Corridor. Claudia  van Velde is in de plaats van Marit gekomen. In deze nieuwsbrief volgt er een interview met Claudia.

Marjorie is begin Juli gestopt met haar stage bij de Vriendendienst Hoogvliet.  
Melek is in Mei gestopt met haar stage. Melek heeft tijdens de vakantieperiode van Claudia de Vriendendienst  op kantoor ondersteunt.

Rinia is sinds Juni de nieuwe kantoorvrijwilligster. Ze heeft al enige ervaring op administratief gebied en het lijkt haar leuk om iets met die ervaring bij de Vriendendienst te doen. In september zijn de 4 stagiaires het team van de Vriendendienst Hoogvliet komen versterken.

V.l.n.r: Aaron, Jamila, Rabia, Claudia, Rinia, Esther en Petra

Telefonische bereikbaarheid Vriendendienst Hoogvliet.

De Vriendendienst Hoogvliet is helaas niet zo goed telefonisch bereikbaar. We hebben om deze reden besloten om de telefoon door te schakelen naar de Vriendendienst Rotterdam op de momenten dat er niemand aanwezig is op het kantoor. Je kan dan een boodschap achterlaten voor de Vriendendienst Hoogvliet. Je kan sowieso altijd een bericht voor ons achterlaten via de mail. Dit kan verstuurd worden naar info@vriendendienst.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk proberen te reageren.

 De Meldcode.

In Nederland heeft ongeveer 40% van de mensen te maken (gehad) met huiselijk geweld. Dit kan zijn als slachtoffer, pleger, getuige, binnen de familie of vrienden. Het gaat om geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. We hebben het hier niet alleen over fysiek geweld, maar ook bijvoorbeeld psychisch geweld, verwaarlozing, seksueel geweld of financieel geweld. Een omvangrijk probleem wat in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving voorkomt. Vanuit onze zorgplicht dragen wij verantwoordelijkheid voor cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Hiervoor is er per 1 juli 2013 de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie zijn verplicht deze meldcode te gebruiken.

Ook voor Corridor betekent dit dat wij handelen volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij vermoedens van huiselijk geweld. Wij hebben hiervoor een convenant met de Gemeente Rotterdam ondertekend en een intern stappenplan opgesteld.

Het werken met deze meldcode houdt voornamelijk in dat zorgen in eerste instantie worden onderzocht en besproken. Het gaat uit van een preventieve werking. Het doel is dus zeker niet om een situatie zo ver te laten komen dat er een melding gedaan moet worden bij andere instanties. De nadruk ligt op vroeg signalering, bespreekbaar maken van de situatie en eventueel passende hulpverlening inschakelen.

Voor al onze deelnemers geldt dit verplichte stappenplan overigens niet. Zij kunnen echter wel een rol spelen bij het signaleren. Maak je je als deelnemer wel eens zorgen om een deelnemer/ maatje blijf hier dan niet mee rondlopen, maar neem contact op met jouw contactpersoon bij de Vriendendienst. Samen kunnen we bekijken wat we met deze zorgen kunnen doen.Zomeractiviteiten 2013

De zomer is natuurlijk al een tijd terug, maar op 05-07 was er een zomeractiviteit bij Volkstuinencomplex ‘Ons Belang’. In deze donkere maanden is het best leuk om nog over deze zonnige dag te schrijven.

Een aantal deelnemers van de Vriendendienst hadden zich hiervoor opgegeven. We hebben die middag eerst heerlijk op het terras gezeten bij de kantine van het tuinencomplex. En later mochten we langs al de mooie tuinen wandelen en in sommige tuinen mochten we een kijkje nemen. We hebben de middag afgesloten met een drankje en een hapje in het zonnetje.

Het was mede door het mooie weer en de gastvrijheid van de mensen bij de Tuinencomplex een succes!.

Uitje Diergaarde Blijdorp

Op zaterdag 19 oktober stond er een uitje met de Vriendendiensten gepland naar Diergaarde Blijdorp. De opkomst was groot en het zonnige weer maakte ook deze dag weer tot een succes. Allereerst werd iedereen welkom geheten en vervolgens ging iedereen in groepjes de dieren bekijken. Er stonden spontaan groepjes en de mensen die alleen waren die konden aansluiten bij de medewerkers van de Vriendendienst. Iedereen kreeg 10 euro aan munten en kon daar iets te drinken en te eten van kopen. De meesten van ons hebben het pasgeboren olifantje Nhi Linh kunnen bewonderen. Al met al was het een geslaagde dag!!Interview met Claudia; Coördinator Vriendendienst Hoogvliet

Interview Claudia van Velde

Geïnterviewd door: Rabia Haddachi en Jamila Bazaoui

Maandag 4 november 2013

Claudia van Velde is werkzaam bij de vriendendienst Hoogvliet. Sinds mei dit jaar is zij werkzaam als coördinator.

Hoe lang werk je al voor de vriendendienst?
Halverwege maart 2013 heb ik meegekeken en meegelopen met Marit de Bruijn. Vanaf 1 mei 2013 ben ik begonnen bij de vriendendienst Hoogvliet.

Hoe vond je het om mee te lopen?
Ik heb hiervoor ambulante hulpverlening gedaan. Dat was ook binnen stichting Corridor. In de periode dat ik
meeliep bij de vriendendienst Hoogvliet, vond ik het lastig om de afspraken met de cliënten van de ambulante hulpverlening na te komen. Ik kwam de afspraken wel na, maar vond het lastig plannen.

Hoe ben je bij de vriendendienst terecht gekomen?
De vriendendienst valt ook onder Stichting Corridor. Bij deze stichting heb ik gewerkt als ambulante hulpverlener. Na mijn zwangerschapsverlof had ik zin om iets anders te gaan doen. Ongeveer een jaar later kwam deze functie vrij en door middel van een gesprek kreeg ik te horen dat ik de functie van Marit over kon nemen.

Doe jezelf ook aan vrijwilligerswerk?
Nee ik heb nooit vrijwilligerswerk gedaan. Het lijkt me wel heel erg leuk om dat ooit te doen. Ik vind alles leuk, maar het lukt me nu niet om vrijwilligerswerk te doen. Ik heb er helaas geen tijd voor.

Wat vind je van het concept van de vriendendienst Hoogvliet?
Ik sta helemaal achter het concept van de vriendendienst. Er wordt niet beoordeeld op de problematiek, maar gekeken naar kwaliteiten van mensen. Er wordt gedacht in mogelijkheden in plaats van in problemen. Dat vind ik heel erg goed. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid, er wordt meer aangeboden dan alleen de eenzaamheid te doorbreken. De maatjes kunnen wat voor elkaar betekenen.

Zijn er verhalen die je bij zijn gebleven van koppels die het erg naar hun zin hadden met elkaar?
Ik heb nog niet zoveel koppelingen meegemaakt. Er zijn nu wel een aantal koppels die regelmatig wandelen. Er is een koppel waarbij het ene maatje de andere helpt om zich voor te bereiden op de Nijmeegse vierdaagse. Dit vind ik erg leuk, omdat iemand zo wordt gestimuleerd om nog actiever te worden. En je ziet en hoort ook dat er voortgang wordt geboekt, omdat zo een maatje eerst nauwelijks wandelde en nu de Nijmeegse vierdaagse doet. Ook studentmaatjes bijvoorbeeld, er is een student die met zijn maatje naar een Feyenoord wedstrijd gaat. Dit vind ik ook leuk om te horen. Ook mensen die in principe niet als maatje staan ingeschreven, maar tijdens een activiteit een hele goede klik hebben vind ik bijzonder om te zien.

Nu je dit soort werk doet, waar zie je jezelf over 5 jaar?
ik hoop dat dit project blijft voortbestaan met of zonder mij en dat er geld blijft komen vanuit de overheid en/of gemeente. Ik zie mezelf wel soortgelijk werk doen, ik zal altijd met mensen willen blijven werken. Vanuit een goede intentie en een positieve houding.

De uitgebreide versie van het interview is binnenkort terug te vinden op onze website!

De wandeling.

De geplande wandeling van Thijs moest helaas door het slechte weer op zondag afgelast worden. Een week later is de wandeling toch door gegaan in Schiedam, toen was het prachtig weer. De twee deelnemers hebben het ook tot een klein succes gemaakt.

Voor in de toekomst staan er twee wandelingen gepland in Hoogvliet, laten we hopen dat het ook dan mooi weer is en dat er een grotere opkomst zal zijn.

Er wordt nu vaker meegewandeld met de wandelingen van de GZH, als u hierin interesse heeft kunt u contact opnemen met de Vriendendienst Hoogvliet!

Kookclub en boekenclub bij de Vriendendienst Hoogvliet.

We zijn verder nog druk bezig met het opzetten van een kookclubje en een boekenclub/leesclub.

Wanneer hier meer over bekend is zullen wij onze maatjes hiervan op de hoogte stellen.


Nieuws uit Rotterdam!!!!!!!!!!!!!!!

Vriendendienst Rotterdam

Hallo ik wil mijn eigen willen voorstellen, ik ben Lindsey Blunt. Ik ben, 40 jaar en kom uit Rotterdam. Ik werk als bureauvrijwilliger bij de vriendendienst Rotterdam. Mijn werk dagen zijn maandag en vrijdag. Mijn taken zijn: notuleren bij vergaderingen, ondersteuning bij activiteiten en veel anderen administratieve taken. Ik hou van afwisseling in mijn werk, van zelfstandigheid, van korte lijnen en van eigen verantwoordelijkheid. Ik heb een talent voor organiseren, plannen, overzicht houden en daarnaast lukt het me ook goed om mensen enthousiasmeren voor een project. Ik vind het altijd leuk om verhalen van andere mensen uit mijn vakgebied te horen, van elkaar kun je leren! Naast mijn werk ben ik erg geïnteresseerd in boeken, films, winkelen en lekker op vakantie te gaan.NIEUW: Vriendendienst Rotterdam WEST

Misschien heb je het al meegekregen maar misschien ook niet: Vriendendienst Rotterdam WEST. Maar wat houdt de Vriendendienst Rotterdam WEST nu eigenlijk precies in?

Rotterdam WEST is een buurtgerichte vriendendienst die zich alleen richt op het gebied Delfshaven. Vriendendienst Rotterdam WEST bestaat uit een team van mensen die de sociale contacten en leefbaarheid van de wijk Delfshaven willen verbeteren. Inwoners van Delfshaven kunnen zich inschrijven bij deze vriendendienst. Ook zal er contact worden opgenomen met de bekende deelnemers en vrijwilligers die wonen in Delfshaven. Je kunt je schrijven als:

Als voorbeeld: Charlotte heeft een workshop ‘creatief knutselen’ gegeven samen met Gabriella. Gabriella was vorig jaar een vrijwilligster en was het maatje van Charlotte. Omdat Charlotte hele leuke ideeën heeft en erg creatief is, wilde ze graag een workshop geven voor een groepje mensen. Hierbij een foto van deze gezellige en geslaagde middag. Zo zie je maar, als je ergens goed in bent, interesse in iets hebt, een steentje bij wilt dragen, voor een anders iets wilt betekenen of graag iets doet, kan je iets heel leuks bijdragen, zoals Charlotte heeft gedaan.

De mensen in het team Rotterdam WEST zijn:
Gabriella, Megan, Naomi, Kim, Marjolein, Marit, Lindsey en FrancisAls je vragen hebt of meer informatie wilt kun je gerust bellen! 010 477 41 78

6