Stichting Corridor Dienstverlening

Een donatie als steun voor de Vriendendienst Hoogvliet

Een bijdrage voor de Vriendendienst Hoogvliet
De Vriendendienst Hoogvliet krijgt subsidie. Maar we kunnen wel wat extra geld gebruiken om ons werk goed te kunnen doen.
Als u ons financieel wil steunen kan dat.
Maak dan een bedrag over naar rekening 5591969 ten name van Stichting Corridor te Rotterdam, en vermeld: Hoogvliet.
Ook kleine bedragen zijn uiteraard welkom.
Alvast bedankt voor uw steun!

(De Stichting Corridor is geregistreerd als een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. U kunt daarom onder bepaalde voorwaarden uw gift aftrekken van de belasting. Zie daarover de site van de belastingdienst.)